Mens van de stam boom. Manuscript over de oorsprong van de aarde en de mensheid, door H.J. Huisman
 
NLEN
 

Door een studie van zo'n twintig jaar, over de mens, aarde en heelal, heb ik tien jaar geleden besloten een script te schrijven waarin ik al mijn ideeën en bevindingen uiteen zet. Alle gegevens in dit script zitten diep in mij geworteld en geen enkel wetenschappelijk onderzoek op dit terrein heeft mijn inzicht hierin omver kunnen werpen.

 

"Een 20 jarige studie met o.a.
duizenden schakelingen van alle
wetenschappelijke diciplines,
religie, mythologie, astrologie, enz."

 

Na tien jaar van min of meer 'rust' over mijn bevindingen kreeg ik in juni 2008 een artikel over de Stonehenge in handen uit de Nat. Geographic: een kaartje met 'verwante' monumenten. Dit had ik zo nog nooit gezien, natuurlijk ken ik Stonehenge, maar bij dit totaalbeeld van bovenaf sloeg mijn hart weer op hol!
Het sluit perfect aan op mijn eerdere bevindingen. Zeker gezien de tijd waarin we ons nu bevinden met het milieu, de religies, de ups en downs met de economie enz. enz.

De huidige kijk op deze materie zal een enorme dimensie ondergaan en alle religies zullen tot een soort folklore vervallen! Vele, zoniet alle, menselijke puzzelstukken zullen op hun plaats vallen. Dat klinkt misschien wel heel bizar en ongelooglijk, maar er komt een tijd dat niemand er meer omheen kan...

 

giant
giant

STONEHENGE
Over de hele wereld ziet men, vanuit de oudheid, zeer grote afbeeldingen van personen met enorme testikels en dito penis. De zogenaamde fallische reuzen of losse afbeeldingen van testikels of penissen en ook grottekeningen van persoon met penis in de mond. Dit slaat op de spraakverwarring die over de mensheid gekomen is.
Zo is ook Stonehenge, samen met Woodhenge en de de zogenaamde Cursus, een afbeelding van twee testikels en penis. Kilometers groot, zelfs kleinere cirkels die spermacellen voorstellen.
Het heeft alles te maken met de verdrijving van de mens uit het paradijs of ook wel Atlantis, naar de nieuwe aarde! Men dacht in die tijd dat het een sexdaad van God was. De afbeelding kon Hij dan hoog vanuit de hemel zien, zo van "wij adoreren U en kennen U".
Als er al een heiliggeschrift bestaan heeft, dan begon dat volgens mij zo: "God schiep de aarde met een sexdaad, zegende dat (regen), en ruste uit".
We weten wat daar ooit van gemaakt is (zie Latijns voor sex).

National Geographic Lees mijn manuscript "Mens van de stam boom" en ervaar de echte betekenis van Stonehenge!

 

BEIJEREN
Duizenden jaren later is men de penis recht overeind gaan zetten; kerktorens met klokken, voor de testikels die beijeren! Vele discussies zijn hier al over gevoerd in 't verleden. Ieder uur worden wij herinnerd aan de geboorte van de nieuwe mens op een nieuwe aarde, maar niemand weet de betekenis hier meer van. Zelfs de kralen van de rozenkrans heten 'Beijers' (zie Van Dale Woordboek uit 1961).
Het volgende citaat komt uit het spreekwoordenboek van P.J. Harrebomée uit 1858:

Beijer.
Eijeren Met beijeren. 1
[Het verouderde woord beijeren beteekent ballen; CATS spreekt herhaaldelijk van "de beijers van een' ram of haan." Dat het woord van bei of bezie afgeleid zijn, wordt door BILDERDIJK, in zijne Verklarende Geslachtlijst, op het woord beiers, gegist, en, op het woord rad, verzekerd; doch het blijkt niet, dat beijeren voor beziën ooit gebruikt is. Het spreekwoord geeft te kennen, dat men bij het zure eenige verzachting behoeft. Het is vooral toepasselijk op den huwelijken staat.]

 

 

 

BESTEL INFORMATIE
lulu
Manuscript

 

 

stonehengeUit: National Geographic, juni 2008

 

NAMEN EN OBJECTEN
Door de gebeurtenissen op aarde vanuit de hemel, hebben de eerste "nieuwe" mensen die bij hun positieven kwamen uit eerbied voor God de situatie van boven aan de hemel, met al de sterren en sterrebeelden, op de nieuwe aarde geprojecteerd.
Het sterrebeeld Leeuw met de heldere ster Regulus heeft wereldwijd, als belangrijkste object aan de hemel, wel de meeste aandacht gekregen.
Vele landen, steden, zeer grote beelden enzovoorts, als ook wapens van de eerste heersers zijn hiermee verbonden, door naam en afbeelding. De grote verandering van onze aarde komt zeer waarschijnlijk vanaf dit punt aan de hemel, nu zelfs nog komt meer electromagnetische straling hier vandaan, dan elders aan de hemel (zie www.theorderoftime.com).
Ook alle andere sterren en sterrebeelden zijn op aarde als land of stad en of object, o.a. de piramides, gesitueerd. Het Christendom heeft helaas veel sporen hiervan uitgewist.

Wilt u weten hoe het allemaal is gegaan? Lees dan mijn manuscript "Mens van de Stamboom" en ervaar de echte betekenis van Stonehenge.

 

© 2005 - 2009: H.J. Huisman